Mái nhà ko sở hữu đàn ông của các người mẹ đơn thân

“Đa số người phụ nữ chẳng hề muốn nên nuôi con 1 mình cho dù họ sở hữu mạnh mẽ, có tuyệt vời, sở hữu tháo vát đến đâu. Việc khiến cho Mẹ đơn thân sẽ phải gồng mình có gánh nặng tâm lý tới mức đa dạng lúc muốn kiệt sức…”- đó là tâm…